Har selskapet markedsmessige priser som sikrer at beslutninger tas på riktig grunnlag og som er skattemessig optimale?

I en verden med stadig økende handel mellom selskaper i samme konsern, er internprising et meget sentralt tema. Riktig internprising mellom selskapene i konsernet, sikrer at du tar beslutninger på et riktig grunnlag. I tillegg bør interne priser være skattemessige optimale. Det er de færreste som liker å betale for mye skatt.

Siden oppstarten i 2008, har vi levert tjenester til 40 større og mindre konsern

  • Alle våre prosjekter er levert i henhold til tidsplanen og innenfor den forhåndsgitte prisindikasjon
  • Alle våre prosjekter gjennomføres effektivt og "to the point", dvs ingen unødvendige beskrivelser eller tidsbruk
  • Vi samarbeider med dyktige advokater som også har lang erfaring innen internprising, hvis prosjektet krever det
  • Vi leverer tjenester i et vidt spekter, fra kvalitetssikring til full dokumentasjon av eksisterende priser, utvikling av nye prisingsmetoder, samt bistand ved korrespondanse med skattemyndigheter

Våre spesialområder innen internprising:

  • Administrative tjenester
  • Shipping management tjenester
  • Leie av skip/rigg
  • Produksjon
  • Salg og distribusjon
  • Lån og garantier
Arild Roer Regnskapsmedarbeider
Arild Roer

Kontaktperson for internprising

Jeg har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og har jobbet mye med internprising blant internasjonale konsern. Ta kontakt med meg eller fyll ut skjema.

E-post: aro@aztekokonomi.no Telefon: 91627315

Trenger du hjelp med internprising?

Skriv litt om hva saken gjelder og vi sender et uforpliktende forslag om videre samarbeid.