Revisors hovedoppgaver ved borevisjon

 • Gjennomgang av og kommentarer til skyldnerens regnskaper og forretningsførsel samt å utarbeide en revisjonsberetning.
 • Revidering av boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet.
 • Motta oppdrag direkte fra bostyret hvor han blir bedt om å foreta gjennomgang av definerte områder eller transaksjoner i skyldnerens regnskap.
 • Dersom det ikke er midler i boet, kan tingretten samtykke i benyttelse av Justisdepartementets særskilte garantiordning. (1G)

Tjenester vi tilbyr

 • Gjøre ferdig regnskapet
 • Gjennomføring av borevisors arbeidsoppgaver med fokus på:
  • Underslag
  • Økonomisk utroskap/bedrageri
  • Straffbare handlinger
  • Omstøtelige disposisjoner

Fordeler ved å ha borevisor

 • Profesjonell gjennomgang av regnskapet i kompliserte saker
 • Bistå bostyrer
 • Økte inntekter for boet (Få tilbake tilgode MVA)
 • Avdekke straffbare handlinger
 • Erfaring fra lignende saker i Skatteetaten

 

Øivind Roer Autorisert regnskapsfører

Vår kontaktperson på området er Revisor Øivind Roer som har erfaring fra saker blant annet gjennom Østfold Fylkesskattekontor.

Telefon: 91627315

Epost: oro@aztekokonomi.no

Få hjelp med borevisjon

Send oss litt om saken og du mottar svar med et uforpliktende forslag om videre samarbeid.